AFORIZMÁK, ANEKDOTÁK, BÖLCSESSÉGEK és IDÉZETEK

Frissítve: 2024. május 20.

 Mottó: Mindenkinek hinni kell valamiben. Én azt hiszem, iszom még egyet.

Szerzők betűrendben: A-G H-L M-S T-Z Ismeretlenek

SZERZŐK:

Tabi László

Tacitus

Tamás Gáspár Miklós

Tanács István

Tennyson, Alfred

Thatcher, Margaret

Thoreau, Walden

Tölgyessy Péter

Tomlin, Lily

Tóta W. Árpád

Truman, Harry

Turner, Ted

Twain, Mark

Uj Péter

Updike, John

Vágvölgyi B. András

Váncsa István

Vandenberg, Philipp

Vian, Boris

Voltaire, Francoise-Marie

Vonnegut, Kurt

Walter, Jess

Walters, Minette

Weinberg, Stephen

Wellington herceg

West, Mae

Wiggam, Albert Edward

Wilde, Oscar

Willeford, Charles

Winslow, Don

Wodehouse, P. G.

Wouk, Herman

Tabi László:

Verset csak nemzeti szabadságharc fennforgása esetén írhat az ember.

Tacitus:

Emberi tulajdonság gyűlölni azt, akit megbántottunk.

Tamás Gáspár Miklós:

A demokratikus polgári bölcsesség halála az a törekvés, ha különféle - gyakran őszinte és jó szándékú - erkölcsi irányzatok akarják tiltani azt, amit nem akarnak hallani.

Tanács István:

Változatlanul nem tudjuk, hogy van-e isten, de a XXI. században is meglepően nagy kereslet mutatkozik rá. Az istent - bármilyen sokfélét jelentsen is ez a fogalom - erre szakosodott szerveződések állítják elő.

Tennyson, Alfred:

Vannak gondolatok, melyekhez még a könnyek is méltatlanok.

Thatcher, Margaret:

A szocializmussal az a baj, hogy előbb-utóbb elfogy a mások pénze.

Érdemes megismerni az ellenséget, mert megeshet, hogy később a barátod lesz.

Erősnek lenni olyan, mint úrinőnek lenni. Ha bizonygatnunk kell, hogy azok vagyunk, akkor már nem vagyunk azok.

Rendkívül türelmes tudok lenni, feltéve, hogy a végén elérem, amit akarok.

Ha a kritikusaim azt látnák, hogy a Temzén járok, azt mondanák, hogy azért teszem, mert nem tudok úszni.

A politikában, ha azt akarjuk, hogy valamiről beszéljenek, egy férfit kell megkérni, ha azt szeretnénk, hogy valamit megcsináljanak, akkor egy nőt.

Előfordulhat, hogy egy csatát többször is meg kell vívnunk ahhoz, hogy megnyerjük.

Minden nő, aki megérti a háztartás körül felmerülő problémákat,közel áll ahhoz, hogy megértse egy ország vezetése közben felmerülő problémákat is.

Vereség? Nem ismerem ennek a szónak a jelentését.

Európát a történelem teremtette. Amerikát a filozófia.

Nem érdekel, mennyit beszélnek a minisztereim mindaddig, míg azt csinálják,amit én mondok.

Senki sem emlékezne az irgalmas szamaritánusra, ha csak jószándéka lett volna. De pénze is volt.

Az otthon ott van, ahová akkor mégy, ha jobb dolgod nincs. 

Thoreau, Walden:

A legtöbb ember csendes kétségbeesésben éli az életét..

Tomlin, Lily:

Miért van az, hogy ha mi beszélünk Istenhez, akkor imádkozunk, de ha Isten beszél hozzánk, akkor tudathasadásunk van?

Tóta W. Árpád:

A legfőbb érték a hit. Lehet, hogy nem mindenki élvezi, de aki nem, azt agyonverjük.

Tölgyessy Péter:

Sokan mindmáig azt hiszik, lényegesen jobb járna nekik, mint ahogyan élnek. Vagyis voltaképpen elvárják, hogy az elviselhetetlennek érzett valósággal szemben álmokat kínáljanak nekik. (2006)

Truman, Harry:

A totális rendszerek az ínségből és a nyomorból sarjadnak ki. A szegénység és a széthúzás talaján növekedésnek indulnak, és akkor mutatják meg igazán, mekkorára tudnak nőni, ha egy nép elveszti a jobb élet reményét.

Turner, Ted, a CNN létrehozója:

Itt leszünk a világ végéig. Amikor aztán eljön a nap, közvetítjük.

Twain, Mark:

Mindenki szegény lenne, ha mindenki gazdag volna.

Az igazság hatalmas, és győzedelmeskedni fog. Nincs is ezzel semmi baj, legföljebb annyi, hogy nem így van.

A párthűség gyalázatos tana a legalantasabb politikusok kezére játszik - nyilván ezért is vették kölcsön, sőt lopták el a monarchikus rendszerektől.

Szemernyi bizalmam sincs az olyan emberben, akiből hiányoznak a bocsánatos, kis bűnök. (P.l.: sohasem hazudik – Svejk -)

A hazugság az élet sója.

A humor forrása nem az öröm, hanem a szomorúság. A mennyekben nincs humor.

A kommunizmus hülyeség. Föl akarják osztani a tulajdont. Tegyük föl, hogy megteszik. A pénz megtartásához ugyanúgy gógyi kell, mint a megszerzéséhez. Pillanatok alatt visszakerül a pénz az eredeti tulajdonosához, és a kommunista megint ott áll egy fillér nélkül.

Ha Krisztus most itt volna, egy dologra biztosan nem vállalkozna: hogy keresztény legyen.

Ha Krisztus isten volt, akkor a keresztre feszítésben nincs semmi magasztos, csak nevetséges.

Hatvan évvel ezelőtt az optimista és a bolond még nem volt azonos értelmű kifejezés. Ebben a tekintetben nagyobb a változás, mint a tudományban és a találmányokban. Ez a legjelentősebb változás, ami lezajlott a teremtés óta.

Az Egyház folyton azon mesterkedik, hogy megjavítson másokat; egyszer nem ártana már önmagán is javítania egy keveset, hogy jó példával járjon elöl.

Nem az a baj, hogy túlságosan sok a bolond, hanem az, hogy a villámcsapás nem oda sújt, ahova kéne.

Legyünk hálásak a bolondoknak. Ha ők nem volnának, mi, többiek semmire se vinnénk.

Az ember attól boldog, hogy elvacakolhat valamivel.

Az ember sokat megtesz, hogy szeressék, és mindent megtesz, hogy irigyeljék.

Minden újítót hülyének néznek, míg az újítása be nem válik.

Ha a gyilkolásra való kedv és alkalom mindig együtt járna, ki úszhatna meg a börtönt?

A baj az, hogy az ostobák - és ők alkotják nemzetünk és az összes többi nemzet elsöprő többségét - hite, gondolkodása, meggyőződése abból alakul ki, amit az újságokból leszűrnek.

A németek nagyon szeretik a rajnai bort: hosszú, keskeny palackokba töltik, és kellemes itókának mondják. A palackra ragasztott címke alapján lehet megkülönböztetni az ecettől.

Az ember halottan kellene hogy kezdje az életét, akkor sokkal hamarabb becsületessé válna.

Az ember az egyetlen állat, amely szereti felebarátját, mint önmagát, és elvágja felebarátja torkát, ha helytelenek a teológiai nézetei.

Mindenki úgy javítana a többiek helyzetén, hogy rá akarja venni őket: gondolkodjanak úgy, ahogy ő gondolkodik.

Ha a civilizált nő pucérra vetkőzik, némelyiküknek félig elvész a vonzóereje; némelyiküké teljesen.

A különbség kormány és egyén között: a kormány rá se b...ik, az egyén viszont ráb...ik.

Az emberi nem veszélyes őrültekből és veszélytelen őrültekből áll.

A történész, ha tudtunkra akarja adni az igazságot, nem lehet meg hazugság nélkül.

Az Isten ember iránti kegyetlensége száz- meg százezreket borít gyászba.

A gondviselés először gondosan kipuhatolja, mi a szíved vágya, aztán megakadályoz az elérésében.

A lélek halhatatlanságának egyik bizonyítéka, hogy milliók hisznek benne. De abban is hittek, hogy a Föld lapos.

Már nem vagyok olyan lusta, mint régebben, de még most is két emberre elegendő lustaság van bennem.

A kísértés ellen sokféle védekezés létezik, de a legbiztosabb a gyávaság.

Isten gyakorlásként először megteremtette az idiótákat, majd megalkotta az iskolaszéket.

Ha meg akarsz gazdagodni, alapíts egy vallást.

Semmi nem létezik.
Minden álom.
Isten - ember - a világ, a nap, a hold, a csillagok rengetege:
álom, minden álom, nem léteznek.
Semmi nem létezik, csak az űr - és te!
És te nem te vagy - nincs tested, véred, csontjaid, gondolat
vagy csupán.

Puddingfejű Wilson naptárából:

Aki elég sokáig élt, s így tudja, hogy mi az élet, tisztán látja, hogy milyen rendkívüli hálával tartozunk Ádámnak, az emberi nem első nagy jótevőjének. Ő honosította meg a világon a halált.

A Gondviseléssel csak egy baj van: gyakran nem tudhatjuk, hogy voltaképpen kinek akart kedvezni. Amikor például medvéket küldött a gyerekekre, akik Elizeus prófétát csúfolták, a medvék sokkal nagyobb elégtételt kaptak, mint a próféta, mert ők ették meg a gyerekeket.

Minden a nevelés. Az őszibarack egykor keserű mandula volt; a kelvirág nem egyéb, mint diplomás kelkáposzta.

Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, még a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen.

Mi a legfeltűnőbb különbség egy macska és egy hazugság között? Az, hogy a macskának csak kilenc élete van.

A barátság szent szenvedélye oly forró, oly állhatatos, hogy egy életen át elkíséri az embert, ha nem kérnek tőle pénzt kölcsön.

Minden érték viszonylagos. Jobb a fiatal cserebogárnak, mint a vén paradicsommadárnak.

Ha dühös vagy, számolj négyig; ha nagyon dühös vagy, káromkodj.

Október. Egyike ama hónapoknak, amikor különösen veszélyes a tőzsdén spekulálni. A többi ilyen hónap: július, január, szeptember, április, november, május, március, június, december, augusztus és február.

Semmi sem szorul olyan alapos javításra, mint a többi ember viselkedése.

Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát, és ellátjuk minden jóval, nem fog megharapni. Ez a legfőbb különbség a kutya és az ember között.

Július 4., az Egyesült Államok nemzeti ünnepe. A statisztika szerint ez a nap - illetve a július negyediki féktelen mulatság - több bolond életét követeli, mint az esztendő összes többi napjai együttvéve. Mivel ennek ellenére, annyi bolond marad életben, világos, hogy évenként egyetlen július negyedike ma már nem elég - a megnövekedett ország szükségletei többet kívánnak (Erről aztán a XX. század igyekezett gondoskodni fejlett közlekedésével, háborúival, bűnözésével, de sajna, a lélekszám növekedéssel nem tudott lépést tartani. Lásd: Hofi Géza véleményét. - Svejk -)

A hála meg a hálátlanság olyan, mint egy felvonulás eleje, meg a vége. Ha a rezesbanda és a díszes előkelőségek elhaladnak, a többit nem érdemes megvárni.

Kevés olyan bosszantó és elviselhetetlen dolog van a világon, mint valaki másnak a jó példája.

Nem lenne jó, ha mindnyájan egyformán gondolkodnánk, a vélemények különbözősége teszi lehetővé például a lóversenyt is.

Április 1. Ez az a nap, amelyen emlékezetünkbe idéztetik, hogy micsodák vagyunk az évnek többi háromszázhatvannégy napján.

Az az ember, aki nem tud hazudni, gyakran azt hiszi, hogy mások hazugságaiban ő a legfőbb szakértő.

Október 12. Amerika felfedezésének napja. Nagyszerű, hogy Amerikát felfedezték, de még nagyszerűbb lett volna, ha véletlenül nem fedezik fel.

Uj Péter:

Tanácsadó cégnek azt hívjuk, amelyik húszezer dollár körüli óradíjért megmondja azt, amit te is tudtál már az első pillanatban, csak akkora ökörségnek tűnt, hogy nem mertél belevágni.

Nemzeti egység nem ahhoz kell, hogy bátran, egymásba kapaszkodva ne vállaljunk semmit, a szolidaritás meg nem az, amikor én ugyanúgy nem akarok fizetni, ahogy te sem akarsz.

Updike, John:

Ha ebben az országban (az USA-ban, de lehetne Mo. is - Svejk -) valaki szavazásra bírná a szegényeket, itt szocializmus lenne. De az emberek gazdagságban gondolkodnak. Ebben áll a kapitalizmus zsenialitása: vagy gazdag vagy, vagy az akarsz lenni, vagy úgy gondolod, hogy annak kéne lenned.

Ebben az országban, mióta az eszemet tudom mindig így volt - a republikánusok a kisujjukat sem mozdították meg soha a kisemberért.

Vágvölgyi B. András:

Húsz évvel ezelőtt a rendszerváltáskor az emberek szocializmust akartak kommunisták nélkül és kapitalizmust kaptak kommunistákkal.

Váncsa István:

Most megint klímaváltozás megy végbe, s ahogy az a múltkori létrehozta az emberi kultúrát, ez a mostani el is törölheti. Ötezer évvel ezelőtt ez az egész azért jött létre, mert elromlott az idő. Most talán megjavul, és akkor mehetünk vissza a fára. (2006.)

A klímaváltozást akár el is felejthetjük, mert mire az igazán élessé válna, addigra zömmel éhen halunk. (2008.)

A spirituális evolúció tanítása a legelfogadhatóbb. Zagyvaság ugyan, de legalább nem kártékony, hiszen csak annak veszi el az eszét, akinek úgyse volt.

Vandenberg, Philipp:

A természet törvénye: a férfi és nő ellentétes viselkedése, bölcsességük egymásnak ellentmondó, de egymást kölcsönösen feltételező és kiegészítő iránya teremti meg az úgynevezett ősfeszültséget.

Hinni könnyebb, mint gondolkozni. Aki a hit kérdéseiben az eszét is megkérdezi, az nagyon keresztényietlen válaszokat kap. Ezért akadályozza az egyház, amióta csak létezik, a haladást és a tudást. A tudás a hit végét jelenti. Eddig minden hülyeséget, amit az egyház terjeszt, egyetlen varázsszóval igazoltak, a hittel. Mindenkit, aki fellépett az egyházzal szemben, azzal bélyegeztek meg, hogy nincs hite. A hitre nincs bizonyíték, csak a hitetlenségre.

Vian, Boris:

A tömegeknek nincs igazuk, az egyéneknek meg mindig igazuk van.

Élni tudni annyi, mint röhögni a halálon, s meghalni a röhögéstől.

Üvegpoharakat, vagy kagylóhéjakat elrágcsálni semmivel sem nagyobb bolondság, mint vigaszt remélni a vallástól.

A vallás luxus, a politika ostobaság, de a háború és a katonák (főleg a magas rangúak) rútságban mindenen túltesznek.

Voltaire, Francoise-Marie:

A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával.

A szexet Isten teremtette. A házasságot a papok.

Mi végből teremtették a világot? Azért, hogy legyen min mérgelődnünk.

A világ mindig is a viszálynak szentelt templom volt.

Voltaire mondta, hogy az őrültség nem más, mint ha túl sok mindenre gondol az ember egymás után túl gyorsan, vagy ha csupán egyetlen dologra képes megszállottan koncentrálni. 

A társadalom toleranciáját éppen az teszi próbára, ha olyasmit is el kell tűrnie, amit nem szeret, sőt esetleg egyenesen gyűlöletesnek tart, vagy megbotránkoztatja.

Az orvos olyan ember, aki olyan orvosságokat ír fel, amelyekről keveset tud, olyan betegségek gyógyítására, amelyekről még kevesebbet tud, olyan embereknek, akikről semmit sem tud.

Vonnegut, Kurt:

A nők akármilyen bajt hoznak magukra, nem nyugszanak amíg nem találnak egy férfit, akit hibáztathatnak érte. (Mintha P.G. Wodehouse írta volna)

Walter, Jess:

Eljön az a nap, amikor több halott embert ismersz, mint élőt.

Nem az állam-, vagy miniszterelnök vezeti az országot. Ez sokkal inkább egy tiszteletbeli pozíció. Vagy mint a zsoké. Fontos, de a pénzt a lóra tesszük, nem a zsokéra. Ő csak az a kis fickó, akit visz magával.

Walters, Minette:

Vannak, akiket mindig palira lehet venni, és mindig vannak, akiket palira lehet venni, de nem lehet mindig mindenkit palira venni.

Volt idő, amikor elhittem, hogy a kormányok jobban tudják intézni a dolgokat nálunk. Ma már nem állíthatom ezt nyugodt lélekkel. Volt idő, amikor biztos voltam benne, hogy amíg Isten van az égben, a Földön sem lehet baj. Ma már ezt sem állíthatom ezt nyugodt lélekkel.

Weinberg, Stephen Nobel-díjas fizikus:

Jó emberek jó dolgokat csinálnak, rossz emberek rossz dolgokat csinálnak, de ahhoz, hogy jó emberek rosszat tegyenek, a vallásra van szükség. 

Wellington herceg:

Én mindig pisálok, valahányszor alkalom kínálkozik, mert sosem lehet tudni, mikor lesz a legközelebbi alkalom.

West, Mae amerikai színésznő - a Peel Me a Grape c. filmben:

Az ott pisztoly a zsebében, vagy csak ennyire örül, hogy lát?

Wiggam, Albert Edward:

A konzervatív olyan ember, aki szerint mindent csak másodszorra volna szabad kipróbálni.

Wilde, Oscar:

Amikor fiatal voltam, azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog a világon. Most, hogy felnőttem, már tudom: így van.

A hazafiság nem más, mint az erőszak önigazolása.

A becsvágy a bukás utolsó mentsvára.

Mindig ott a legnehezebb az élet, ahol élünk.

Willeford, Charles:

Most rögtön megmondom, hogy nincs lelked, ahogyan nekem sincs. Amikor meghalunk, márpedig mind meg fogunk halni, akkor egy fekete függöny ereszkedik majd a szemünk elé, és az éhség fájdalma eltűnik a hasunkból.

Én lelkipásztor vagyok, és még papírom is van róla. Te is lehetsz lelkipásztor. Ez is csak egy foglalkozás, semmiben sem különbözik a többitől. A legtöbb lelkész ugyan okosabb az átlagembernél, de az igazi különbség abban áll, hogy sokkal lustábbak.

Winslow, Don:

Sajnos sok emberről elmondható, hogy kinyitott esernyővel állt az IQ-esőben.

Wodehouse, P. G., angol író:

Ha egy kő leesik az ember szívéről, szinte nyomban egy újabb, mégpedig általában jóval súlyosabb példány hengeredik a helyébe.

Belekapaszkodott a whiskyspohárba, ahogy Arthur király markolta kardját, az Excaliburt.

Ritkán találunk maradéktalanul boldog embert. Az édesbe mindig vegyül keserű, és az ember eléggé biztosra veheti, hogy az elegyben az utóbbi fog uralkodni.

A szenvedély, amely a világ Rómeóit áthatja, ritkán érinti meg a Sir Gregory Parsloe-kat. Amit ők szerelemnek neveznek, az ritkán több, mint enyhe preferencia.

Mennyire igaza volt annak a költőnek, aki az ismert himnuszban azt írta: béke, mennyei béke csak akkor adatik, ha távol vannak szeretteink. 

Házasság, vagy halál: egy és ugyanaz.

Ha nem lenne szőlő- és árpalé, a házasság már a múlté lenne.

A sertésápoló a korszakos jelentőségű másnaposság jeleként görcsösen markolta a fa derekát; az ilyen másnaposságról szoktak a nagypapák a köréjük gyűlő unokáknak regélni. George Cyril úgy nézett ki, mint a szemetesvödrök tartalmának azon része, amely elől a fejlettebb ízlésű kóbor macskák is elfordítják fejüket.

Nagyjából annyi esze van, mint egy retardált biliárdgolyónak.

A nagynéném egyszer rávett, hogy vigyem el egy oroszból fordított darab megnézésére. Egy csomó rémséges, búvalbélelt muki őgyelgett a színen, és folyvást azt hajtogatta, hogy milyen szomorú minden, és azon merengett, hogy vajon Iván felköti-e magát a csűrben.

Az a baj veled X, hogy csak mert sikerült egy maroknyi féleszűvel elcsúfítanod a Z-i tájat, azt hiszed, hogy valaki vagy. Hallod, amint azt ordítozzák: "Éljen X!", és azt képzeled, hogy az a Nép hangja. Ez az, amiben baromi nagyot tévedsz. Ugyanis a Nép hangja ezt mondja: "Ugyan nézzétek már ezt a szörnyű seggfej X-et. Láttatok már életetekben ilyen komplett balfácánt?" (Az ismeretlenek tetszés szerint behelyettesíthetők. - Svejk -)

Ha boldogok és sikeresek akarunk lenni az életben, azt a nagy sarkigazságot kell szem előtt tartanunk, hogy minél több politikai vitát mulasztunk el, annál jobb.

Minél többször akad dolgom nőkkel, annál inkább úgy gondolom, hogy kellene már hozni egy törvényt. Valamit csak tenni kell ennek a nemnek az ügyében, mert különben a társadalom egész szövedéke fölfeslik és akkor micsoda tökkelütött hólyagoknak nézünk majd ki valamennyien.

A nők természetüknél fogva antagonisztikus ellentétben állanak a csendes békesség atmoszférájával.

Van olyan helyzet, amikor az embernek meg kell feledkezni a lovagiasságról, és kerek perec beolvasni a másik nem képviselőjének. Sieur Pharamond de Bodkyn is felismerte ezt, amikor a vártnál korábban tért haza a keresztes háborúból, és a budoárban rajtakapta feleségét, amint négy szólamban énekelgetett három trubadúrral.

Elég csinos lány volt a maga lankadt, halovány, borjúszemű módján.

Wouk, Herman:

Az embereknek átkozottul kockázatos dolog élni, és az ember kilátásai ezen a téren száz százalékig rosszak

Reklámszakembereink és filmeseink mindig egy tizennégy éves gyerek értelmi képességeit tartják szem előtt, és mint tudja, nagy sikerrel.

- vissza az oldal elejére -